Privacyverklaring

Beklijf verwerkt persoonsgegevens van mensen die gebruikmaken van onze diensten en/of hun gegevens aan ons verstrekken. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Hoe we dat doen, lichten we op deze pagina verder toe. Je vindt in deze privacyverklaring informatie over hoe wij omgaan met (de gegevens van):

 1. Klanten
 2. Onze website
 3. Cookies
 4. Nieuwsbrief
 5. Sollicitaties
 6. Interviewkandidaten
 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 8. Beveiligingsmaatregelen
 9. Procedure datalekken

 

1. Klanten

Beklijf verwerkt de persoons- en bedrijfsgegevens van klanten. Denk hierbij aan voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en indien nodig BTW-nummer en bankgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om:

 • Een betaling af te handelen;
 • Contact met onze klanten op te kunnen nemen om onze dienstverlening uit te voeren;
 • Onze producten en diensten bij klanten af te leveren.

Met onze klanten tekenen we een verwerkingsovereenkomst. Daarnaast bewaren we de persoonsgegevens van klanten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

We bewaren voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer voor een onbepaalde tijd vanwege onze administratie en de communicatie met onze klanten. We bewaren deze gegevens uitsluitend in een beveiligde werkomgeving met tweestapsverificatie (kijk voor meer informatie onder het kopje ‘8. Beveiligingsmaatregelen’). 

We verstrekken gegevens van klanten nooit zomaar aan derden. We doen dit uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

2. Onze website

Via Google Analytics verzamelen wij gegevens over het online gedrag van mensen die onze website(s) bezoeken. Denk aan gegevens zoals de internetbrowsers en apparaattypen die zij gebruiken.

We verzamelen deze gegevens om onze website te verbeteren en beter af te stemmen op het zoek- en surfgedrag van onze websitebezoekers. De gegevens zijn anoniem en worden bewaard voor een standaardperiode van 26 maanden door Google. Hiervoor hebben we een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Ook hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat er geen gegevens gedeeld worden met Google (voor bijvoorbeeld benchmarkgegevens). Ook worden deze gegevens niet gebruikt voor andere Google-diensten. Tot slot worden de gegevens van het surfgedrag van bezoekers versleuteld (via SSL) verzonden en geanonimiseerd (zonder IP-adres) opgeslagen.

We delen de persoonsgegevens die we verzamelen via Google Analytics dus niet met anderen. We doen dit uitsluitend met onze webbouwer om de inrichting van de website te verbeteren op basis van de gegevens.

Goed om te weten: onze website en diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact met ons op via info@beklijf.nu. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

3. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies als technische en analytische functionaliteit. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook gebruiken we de cookies om onze website te optimaliseren. De cookies maken geen of weinig inbreuk op de privacy. Daarom is toestemming vragen aan de gebruiker volgens de wet ook niet nodig. Wij gebruiken dus geen cookies voor marketingdoeleinden.

Via Google Analytics plaatsen we cookies die ons een goed beeld geven van het aantal en het soort bezoekers. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Verder hebben wij Google Analytics zo ingesteld dat er geen gegevens gedeeld worden met Google (zie voor een verdere toelichting het kopje ‘2. Onze website’).

Je kunt je altijd afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor verdere toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

4. Nieuwsbrief

Beklijf verstuurt meerdere keren per jaar een nieuwsbrief met tips en tricks over contentmarketing. Meld je je aan voor onze nieuwsbrief, dan vragen we je om je e-mailadres en je voor- en achternaam. Ook vragen we naar je bedrijfsnaam (niet verplicht om in te vullen). Deze gegevens hebben we nodig om je per e-mail op de hoogte te brengen van nieuws en acties van Beklijf. En om je een gepersonaliseerde nieuwsbrief te kunnen sturen.

Jouw gegevens worden door ons verwerkt in Mailchimp, dat door een externe partij wordt beheerd. Al onze nieuwsbrieven bevatten een link waarmee je je kan afmelden. Je kunt je dus op ieder moment weer uitschrijven voor de nieuwsbrief. Hierna ontvang je geen e-mails meer van ons. Je gegevens worden na maximaal 1 jaar ook verwijderd uit het platform. We delen je gegevens nooit met derden.

 

5. Sollicitaties

Reageer je op een vacature bij Beklijf? Dan verzamelen we je naam, e-mailadres, telefoonnummer, alle persoonsgegevens die je opgeeft in je CV, je motivatiebrief en andere meegestuurde bestanden. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de sollicitatieprocedure.

Elk half jaar schonen we alle sollicitatiegegevens op. Na afloop van de wervings- en selectieperiode worden je gegevens dus maximaal 26 weken bewaard. Tenzij je toestemming geeft aan Beklijf om je gegevens langer te bewaren.

 

6. Interviewkandidaten

Bij Beklijf houden we regelmatig interviews met personen als onderdeel van onze contentproducties. Denk aan persoonlijke geschreven verhalen of aan video-opnames. Hiervoor verzamelen we een aantal gegevens, zoals:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken we om contact te onderhouden met de interviewkandidaat. Welke gegevens de interviewkandidaat verder met ons deelt, is aan de persoon zelf. Denk hierbij aan leeftijd of woonplaats. Contentproducties krijgen deelnemers altijd van tevoren te zien. We delen hun gegevens uitsluitend met partijen die betrokken zijn bij de contentproductie, zoals meewerkend fotografen of regisseurs. Het gaat daarbij enkel om gegevens zoals naam en contactgegevens, om onderlinge contacten te onderhouden.

We bewaren de gegevens van interviewkandidaten in een beveiligde werkomgeving met tweestapsverificatie. We bewaren deze gegevens voor onbepaalde tijd, zodat we eventueel nog contact met ze kunnen opnemen in verband met de gemaakte producties.

Bij foto- en video-opnames vragen we interviewkandidaten daarnaast een Toestemmingsformulier Gebruik Mediamateriaal (ook wel bekend als een ‘quitclaim’) te ondertekenen. Daarmee geven ze toestemming voor het gebruik van foto’s of videobeelden voor de betreffende contentproductie. De ingevulde toestemmingsformulieren bewaren we voor onbepaalde tijd in onze beveiligde werkomgeving. Wel kan het zijn dat in een toestemmingsformulier staat dat wij of onze klanten beelden na een bepaalde periode verwijderen van bijvoorbeeld een website. Dit beschrijven we altijd in het toestemmingsformulier zelf.

Ook hebben deelnemers altijd het recht om contact met ons op te nemen om hun gegevens te verwijderen (zie hiervoor ook de volgende paragraaf ‘7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’).

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Werknemers, klanten en andere betrokkenen hebben de volgende rechten m.b.t. de gegevens die wij over hen bewaren:

 • Het recht op inzage in de gegevens;
 • Het recht de gegevens door ons te laten corrigeren of verwijderen;
 • Het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of hier bezwaar tegen te maken;
 • Het recht op het overdragen van gegevens.

Hiervoor kunnen zij een verzoek sturen naar info@beklijf.nu, t.a.v. Mark de Lange (eigenaar van Beklijf).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de betreffende persoon is gedaan, vragen wij mensen een kopie van hun identiteitsbewijs mee te sturen. Let wel op: zij moeten in deze kopie hun pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van hun privacy. Dit kan bijvoorbeeld met de KopieID-app van Rijksoverheid. We reageren zo snel mogelijk op het verzoek en altijd binnen vier weken. Een kopie van een identiteitsbewijs bewaren wij nooit langer dan strikt noodzakelijk. Deze wordt na verificatie direct verwijderd.

We willen je er ook op wijzen dat je altijd de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

8. Beveiligingsmaatregelen

Voorbeelden van beveiligingsmaatregelen die wij in onze organisatie hebben getroffen:

 • Tweestapsverificatie bij het inloggen in onze werkomgeving Dropbox;
 • Tweestapsverificatie bij het inloggen in Mailchimp;
 • Automatische viruscontrole en beveiligingsupdates op laptops;
 • Procedure datalekken (zie hieronder).

 

9. Procedure datalekken

Wanneer er sprake is van een datalek binnen Beklijf, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij gebruiken wij het Meldformulier Datalekken. Ook zullen wij de betrokkenen op de hoogte stellen van het datalek. Wij volgen daarbij het Stappenplan bij datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens. Gelukkig hebben we tot dusver nog nooit een datalek hoeven melden.

 

Heb je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over hoe wij met (jouw) gegevens omgaan? Stuur dan een mail naar info@beklijf.nu t.a.v. Mark de Lange. Dan geven we – waar nodig en mogelijk – verdere uitleg.

Laatste update: 30 maart 2022

Onze klanten

Whitepaper

Het effect van online contentmarketing

Wat levert het nu eigenlijk op?
Vroeg of laat krijgt iedereen die zich bezighoudt met contentmarketing deze vraag op zich afgevuurd. Geef je hier overtuigend antwoord op? Lees dit stappenplan en ga aan de slag met het meten van je content.